Daisuke Yoshimoto – Kiokatabira ciała

Daisuke Yoshimoto – Kiokatabira ciała

Body Constitution, Wrocła 2016