Motyle – Rami Beer

Motyle – Rami Beer

chor. Rami Beer

Wykonanie: tancerze Teatru Wielkiego w Poznaniu.

zdjęcia: Poznańska Wiosna Baletowa 2011