Miss Revolutionary Idol Berserker – Extreme Voices

Miss Revolutionary Idol Berserker – Extreme Voices

Concept, director, music: Toco Nikaido
Stage manager: Takehiro Watanabe
Assistant Directors : Chihiro Murata, Akimi Miyamoto
Wih: Masami Kato , Amanda Moore Waddell, Eri Takamura , Taishi Dekimoto, Moeko Saga, Kosei Hashimoto, Taketomo Abiru, Fuma Toda, Go Matsushita, Shun Hirose, Shiori Ichiki, Yuri Horinouchi, Juri Nakagawa, Momo Suzuki, Arisa Kobayashi, Kazuma Hashimoto, Kao Narita, Saki Kato, Misaki Masuda , Yumi Maruhashi, Chisa Aone, Ami Sato, Ayane Nasuno, Haruna Kobayashi, Tsuyoshi Yoneyama
Sound: Ryota Kakei
Lighting : Ayumi Iizuka
Video: Saki Aihara

Malta Festival Poznań 2016