Regula contra Regulam – XIX open session

XIX otwarta sesja warsztatowa Regula contra Regulam
„De Beauvoir & Skłodowska-Curie: Ślady między sztuką a nauką oraz podróż w dwie strony”

Prowadzący: Raúl Iaiza
gościnnie: Isabelle Maurel (Francja), Dawid Żakowski (Polska)

14–26/10/2017
Brzezinka, leśna baza Instytutu Grotowskiego